Ortopedie, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, 356 01 Sokolov | tel.: 352 307 342

Ortopedie Sokolov

PROČ ODCHÁZÍ ORTOPEDI z NEMOCNICE SOKOLOV ?

Ortopedie v Sokolově za posledních 20 let udělala velký krok kupředu. Pod vedením primáře Vastla se mimo jiné podařilo zvýšit počet výměn velkých kloubů až k 600 / rok, zavedly se nejmodernější trendy v operativě. Tím se ortopedie v Sokolově opakovaně zařadila mezi nejvýkonnější pracoviště v ČR.

Podařilo se vybudovat přátelské vztahy se všemi zdejšími ortopedy i ortopedy mimo Karlovarský kraj. Výsledky naší práce jsme si získali jejich důvěru, proto nám posílají své pacienty k operacím.

Kromě ekonomické výkonnosti oddělení primář Vastl dbal i na odborný růst lékařů, umožňoval jim provádět složité operace, u kterých asistoval. Jeho lékaři tím získali potřebné zkušenosti a přehled v operativě. Primář tak věděl, že jednomu z nich tak bude moci s klidným svědomím předat vedení ortopedického oddělení.

Přesto, že zájemců na operaci TEP je v současné době 2000. Naše podněty ke zvýšení operativy (rezervační systém k endoprotézám, hromadná schůzka s ředitelstvím, žádost o rozšíření MOJIP) nebyly na ředitelství opakovaně vyslyšené. Z tohoto důvodu je čekací doba na endoprotézu přibližně čtyři roky, což je 4× déle než jinde v republice.

Celkově bylo naší snahou vyjít maximálně vstříc našim pacientům, kteří trpí velkými bolestmi. A zároveň vyjít vstříc ředitelství, jehož zájmem by měl být ekonomický profit.

Vše vyvrcholilo v prosinci 2020, kdy primář Vastl avizoval svůj odchod. Rozhodl se předat svou funkci svému kolegovi, MUDr. Kňourkovi. Ředitelství však rozhodlo o vypsání výběrového řízení, ve kterém od počátku prosazovalo svého kandidáta.

Respektujeme právo majitele vybrat si svého primáře, my však neseme odpovědnost za naše pacienty. Zvolený kandidát absolutně nesplňuje naše odborné a především morální hodnoty. Navíc nemá žádné vazby na karlovarský region.

Žádali jsme o hromadnou schůzku s ředitelstvím, kde jsme chtěli naše argumenty přednést. Schůzka však byla zamítnuta a byli jsme vyzváni k podání výpovědí na personálním oddělení.

Žijeme v tomto regionu již mnoho let. Máme zde své ambulance, rodiny a především pacienty, na kterých nám velmi záleží. Je v našem zájmu najít s ředitelstvím řešení vzniklé situace.

Přáli bychom si, aby se situace uklidnila a nadále jsme mohli poskytovat péči našim pacientům v Nemocnici Sokolov.

Pokud však vedení preferuje svého kandidáta před sehraným týmem 7 ortopedů, nezbývá nám než se s tímto rozhodnutím smířit a ukončit pracovní poměr k 28.2.

Rádi bychom Vám poděkovali za přízeň, kterou jste nám 20 let věnovali a věřte, že naše péče Vám bude k dispozici i nadále. O tom kde, Vás budeme informovat.

S pozdravem,
tým ortopedie Sokolov – MUDr. Galek ml., MUDr. Galek st., MUDr. Kalenda, MUDr. Kňourek, MUDr. Makki, MUDr. Vastl ml., em. prim. MUDr. Vastl st.

Ortopedické oddělení

poskytuje odbornou specializovanou péči nemocným – dětem i dospělým s chorobami pohybového ústrojí.

sestry ortopedie

K rozsáhlému spektru operací patří náhrady velkých kloubů – to je kyčlí, kolen, ramen.

Zkušený tým specialistů, školených i na zahraničních klinikách, je schopen řešit i velmi složité operace, zejména tzv. revizní operace, kdy je potřeba vyměnit endoprotézu, která z různých důvodů selhala. Spolupráce s tuzemskými i zahraničními zdravotnickými firmami je základem pro možnost použití vhodného implantátu pro určité poškození kloubu.

Velký důraz klademe na operace miniinvazivní technikou. Jsou to operace zejména artroskopické – všech větších kloubů zejména kolena, ramena, hlezna , lokte. Z operací zejména ošetření poškozeného menisku částečným vyjmutím nebo sešitím, artroskopické plastiky poškozených zkřížených vazů v kolenním kloubu, operace opakujícího se vykloubení ramena provádíme i artroskopickou cestou, ošetření poškozených chrupavek v kloubech tzv. mosaikovou plastikou, kdy přenášíme chrupavku z nezátěžové zóny na poškozené místo.

Dětská ortopedie řeší i složité případy vrozených vad kyčelních kloubů, operace vrozené koňské nohy.

převazovna

Další specialitou ortopedického oddělení je i chirurgická léčba revmatiků. Jedná se zejména o operace revmatické ruky, včetně umělých náhrad drobných kloubů prstů a zápěstí. Po velkých operacích pobývají operovaní několik dní na jednotce pooperační péče, kde personální a technické vybavení snižuje nebezpečí pooperačních komplikací na minimum.

Již zde začíná pooperační rehabilitace. Po návratu na standardní ortopedické lůžko pokračuje rehabilitace pod dohledem zkušených rehabilitačních pracovnic, které jsou součástí našeho týmu. Zde se můžeme pochlubit i pěknou tělocvičnou s kompletním vybavením speciálními rehabilitačními přístroji přímo na oddělení což má velmi málo ortopedických pracovišť.

Naše pacienty samozřejmě kontrolujeme i po propuštění až do úplného uzdravení. Pacienty po umělých náhradách sledujeme zpravidla 1× za rok.

Pacienti se k nám mohou objednat na ambulantní vyšetření na tel. 734 437 866 – objednávání je možné od 7–8hod a od 14–15hod.

Partneři


Kontakt

Lůžkové oddělení
Návštěvní hodiny od 15-19.00
tel.: 352 520 342

Zvětšit mapu